Przydomowa oczyszczalnia Brodnica

Posiadamy oczyszczalnie ścieków w cenie już od 4150 zł brutto

Oczyszczalnie ekologiczne Brodnica

Nasze oczyszczalnie przydomowe posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty ekologiczności

Biologiczne oczyszczalnie Brodnica

Jeśli budujesz dom i szukasz oczyszczalni zapraszam do kontaktu nasze oczyszczalnie są najwyższej jakości

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przewaga oczyszczalni ekologicznej nad szambem
Przydomowa oczyszczalnia ścieków, jest to w najprostszym ujęciu pewien rodzaj szamba ekologicznego. Takie szambo ekologiczne ma tą przewagę nad klasycznym, że zdecydowanie rzadziej się je opróżnia.
Oczyszczalnie ekologiczne pozwalają na rozkład substancji, które do niego trafiają na nieszkodliwe związki, które mogą zostać odprowadzone na zewnątrz. Taki płyn może zostać wyewakuowany do rowu, rzeki lub do gruntu. W klasycznym szambie wszystko to jest magazynowane i musi zostać wypompowane (nielegalne jest budowanie szamba z przepuszczalnym dnem).
Najważniejszą częścią oczyszczalni ekologicznej jest osadnik wstępny. W osadniku tym dochodzi do rozdzielenia frakcji stałej i ciekłej oraz do przeprowadzenia niektórych substancji stałych w formę rozpuszczalną w wodzie przydomowa oczyszczalnia ścieków